Çağrı detay

Çağrı detay


ÇAĞRI DETAY RAPORU

Çağrı detay raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz. 


Belirli kullanıcılara ait verileri görmek için müşteri temsilcisi seçilebilir. Seçilmezse tüm müşteri temsilcilerine ait verileri alabiliriz.


Başlangıç ve Bitiş tarih aralığını giriyoruz. 

                                                                   

Belirli bir zaman aralığına ait verileri almak için saat seçimi yapılır.


Ip telefon kullanılıyor ise belirli bir dağıtım grubuna ait verileri görmek için dağıtım grubu adı seçilebilir. Seçim yapılmazsa tüm dağıtım gruplarına ait verileri alabiliriz.

Çağrı ID: Çağrının benzersiz active call key’ini verir.

Kuyruğa Eklendi: Çağrı kuyruğa girdi ise 1 olarak değer görünür. Çağrı kuyruğa girmedi ise boş görünür.

Cevaplanan: Çağrı cevaplandı ise 1 olarak görünür. Çağrı kaçtı ise veya kısa çağrı olduysa boş görünür.

Cevaplayan: Çağrıyı cevaplayan MT’ nin isim bilgisini gösterir.

Atanan: Müşteri temsilcisine atandığını gösterir.

Kaçan: Çağrı kuyruğa girip kaçarsa 1 yazar. Kaçan çağrı olmazsa boş görünür.

Dequeue: Çağrı bir kuyruktan diğer kuyruğa taşdığından 1 değerini alır. 

Çağrı Tarihi: Çağrının başladığı tarih ve zaman bilgisidir.

Kuyruk tarihi : Çağrını kuyruğa girdiği tarih ve zaman bilgisidir.

Bağlanma tarihi: Çağrının temsilci tarafından cevaplandığı tarih ve zaman bilgisidir.

Kapanma tarhi: Çağrının sonlandığı tarih ve zaman bilgisidir.

Bekleme süresi: Çağrının kuyrukta beklediği süreyi verir.

Çağrı süresi:  Temsilci ile konuşma süresidir.

Bekletme: Temsilcinin çağrıyı kaç kez holda aldığını gösterir.

Bekletme süresi: Temsilcinin çağrıyı holda aldığı süredir.

Servis Seviyesi: Kuyrukta belirlenen servis seviyesi değeri içerisinde çağrı cevaplanır ise 1 yazılır. 

Kısa çağrı : Kuyrukta belirlenen kısa çağrı süresi içerisinde çağrı sonlanır ise kısa çağrı 1 olur.

Arayan numara: Arayan numara bilgisini gösterir.

Aranan numara: Aranan numara bilgisini gösterir.

Çağrı Yönü :Çağrının Inbound – outbound olduğunu gösterir.

Kuyruk: Çağrının gerçekleştiği kuyruk bilgisi.

Müşteri Temsilcisi: Çağrıyı cevaplayan temsilcinin ad soyad bilgisi.

MT Özel ID: Kullanıcılar içerisinde tanımlanan özel ıd bilgisini gösterir.

Lokal Kapatma: Çağrı temsilci tarafından kapatıldı ise 1 yazar.

Ses kaydı: Çağrının ses kaydı alındı ise 1 yazar.

     Özel Değişkenler: Çağrı boyunca çağrıya atanan özel değişkenler. 

Kaynak Tenant: Çağrının gerçekleştiği tenant bilgisidir.

      ACD Tarihi: Çağrını ACD sunucusuna geldiği tarih bilgisini verir.

ACD İlk kuyruk: Çağrının cevaplandığı ilk kuyruk bilgisidir. Gelen çağrılarda bulunur.

Son menü adımı: Çağrının IVR’da buluduğu son adımdır. Gelen çağrılarda bulunur.

Etiketler:  Çağrı sonunda temsilci tarafından seçilen etiketler ve ıvr adımlarına eklenen etiket bilgisilerini gösterir. IVR adımlarına eklenen etiket bilgileri çağrı hangi adımlardan geçti ise o adımlardaki etiketler görünür.

Transfer Tenant: Başka bir tenanta transfer olursa 1 değeri alır.

Transfer Tenant MT: Transfer edilen tenantta hangi temsilciye transfer oldu ise müşteri temsilcisi bilgisini gösterir.

Disposition: Çağrılarda aramanın sonucunu gösterir. Değerler ve açıklamaları: CHANUNAVAIL: Son aradığımız kişi / telefon AloTech platformuna bağlı değil. Network problemi, telefon arızası olabilir veya telefon henüz kurulmamış olabilir. NOANSWER: Son aradığımız telefon çağrıyı açmamış. ANSWER: Son aradığımız telefon çağrıyı yanıtlamış ve görüşme gerçekleşmiş. BUSY: Son aradığımız telefon meşgul. CANCEL: Son aradığımız telefon çalarken arayan kişi hattı kapatmış. CONGESTION: Çok nadiren network'teki kısa süreli değişiklikler nedeniyle çağrının telefona iletilemediği veya telefonun yanıtlayamadığı durumlarda gösterdiğimiz özel sonuç kodu.

IVR geçen süre: Çağrının ıvr’da geçirdiği süreyi gösterir. Gelen çağrılarda görünür.

İnterval:  Çağrının gerçekleştiği saat bilgisini gösterir.

Kapanış kodu: Kuyruklara tanımlanan kapanış kodudur. Müşteri temsilcisi çağrı sonunda kapanış kodu seçerse seçtiği değer görünür.

Sesli mesaj: Sesli mesaja giden çağrılar 1 değerini alır.

Sesli mesaj süresi: Bırakılan sesli mesaj süresini gösterir.

Kapanma sebebi: Operatör tarafından gelir. 

Kara liste: Aranan veya arayan numara kara listede ise 1 değerini alır.

Click2call: Aramanın clicktocall ile yapılıp yapılmadığını gösterir.

Dağıtım grubu: IP telefon kullanılıyor ise çağrının geldiği dağıtım grubu bilgisini gösterir.

Ses kaydı url: Çağrıda alınan ses kaydı URL bilgisini gösterir.

  • Related Articles

  • Değerlendirme Detay Dışa Aktar

   DEĞERLENDİRME DETAY DIŞA AKTAR Değerlendiren kullanıcı bilgisi seçilebilir. Değerlendirilen kullanıcı bilgisi seçilebilir. Değerlendirilen çağrının kuyruk bilgisi seçilebilir. Değerlendirme yapılırken kullanılan kalite değerlendirme düzeni ...
  • Kuyruklardan Kacan Cagrı Kontrolu

   KUYRUKLARDAN KAÇAN ÇAĞRI KONTROLÜ Kuyruktan kaçan çağrı, kuyruğa girmiş ama kuyrukta cevaplanmamış çağrılardır. Kuyruklarda kaçan çağrılar için kaçan çağrı takibi oluşturulabilir. Kuyruktan kaçan çağrı detayını görebilmek için Supervisor ekranından ...
  • MT Çağrı Performansı

   MT PERFORMANS RAPORU MT performans raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde tüm temsilcilerin verilerini getirmektedir. Müşteri temsilcisi olarak belirli bir temsilci seçmeniz durumunda sadece o temsilciye ait verileri ...
  • Gelen Çağrı Zaman Kontrolü

   GELEN ÇAĞRI ZAMAN KONTROLÜ Gelen çağrı zaman kontrolünü ayarlamak normal IVR düzeninden farklı olarak istediğiniz zaman genel akışı bozmadan özel günlerde,tatillerde,teknik aksaklıklarda ya da mesai dışı gibi anlarda hızlı bir şekilde duruma el koyma ...
  • Chat Detay Raporu

   CHAT DETAY RAPORU Chat detay raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  Belirli kullanıcılara ait ...