Chat Evaluation Summary

Chat Evaluation SummaryChat Evaluation Summary

Değerlendiren kullanıcı bilgisi seçilebilir.


Değerlendirilen kullanıcı bilgisi seçilebilir.


Değerlendirilen takım bilgisi seçilebilir.


Değerlendirme yapılırken kullanılan kalite değerlendirme düzeni seçilebilir.


Değerlendirme yapılan başlangıç ve bitiş tarih aralığını giriyoruz.

                                                                                                                           

Caht key bilgisi girilebilir.


Chat tarihine göre filtrele seçeneği ile girilen başlangıç ve bitiş tarihi değerlendirme yapılan tarih değil chat tarihi olarak değişir.

Kalite Değerlendirme Düzeni Adı:  Değerlendirme yapılan kalite değerlendirme düzeninin adını gösterir.

Değerlendirme Tarihi: Değerlendirme yapılan tarih ve saat bilgisini gösterir.

Değerlendiren Kullanıcı: Değerlendiren kullanıcının isim soyisim bilgisini gösterir.

Değerlendirilen Kullanıcı: Değerlendirilen kullanıcının isim soyisim bilgisini gösterir.

Kuyruk: Değerlendirilen çağrının hangi kuyrukta gerçekleştiğini gösterir.

Takım: 

Puan: Değerlendirme puanını gösterir.

Chat tipi:  4 farklı chat tipi var. Webchat ise alotech_chat, Facebook Chat ise facebook, WhatsApp Chat iki farklı tipi var. Infobip entegrasyonu ise whatsapp, direkt WhatsApp Business API ile entegrasyon tipi ise wa_business olarak yazılıyor.

Müşteri Adı:  Chat’i gerçekleştiren müşterinin isim soyisim bilgisini gösterir. Chat tipi whatsapp ise müşterinin telefon numarasını gösterir.

Müşteri E-posta: Chat’i gerçekleştiren müşterinin e-posta bilgisini gösterir. Chat tipi whatsapp ise müşterinin e-posta alanı boş olarak görünür.

Telefon Numarası:  Müşterinin telefon numarasını gösterir.

Chat Date: Chat tarihini gösterir.

Değerlendirme Süresi: Değerlendirme süresini gösterir.

Değerlendirme Notu: Değerlendirme esnasında yazılan notları gösterir.

Değerlendirme Tipi: Değerlendirme esnasında seçilen değerlendirme tipini gösterir.

İptal: Değerlendirmenin iptal edilip edilmediğini gösterir.

İptal Eden: Değerlendirmeyi iptal eden kullanıcı bilgisini gösterir.

Canceled Date: İptal edilen tarih bilgisini gösterir.

Detay:  Sorular, cevaplar ve puan bilgilerini gösterir.
  • Related Articles

  • Müşteri Chat Değerlendirme Skoru

   Müşteri Chat Değerlendirme Skoru Müşteri Chat değerlendirme skoru raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri ...
  • Agent Interval Chat Performance

   Agent Interval Chat Performance Agent Interval Chat Performance raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün müşteri temsilcilerinin verilerini getirmektedir. Belirli bir müşteri temsilcisi seçmeniz durumunda sadece o ...
  • Chat Kuyruk Performansı

   Chat Kuyruk Performansı Chat kuyruk performans raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  ...
  • Müşteri Temsilcisi Chat Performansı

   MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ CHAT PERFORMANS RAPORU Müşteri temsilcisi chat performans raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün müşteri temsilcilerinin verilerini getirmektedir. Belirli bir müşteri temsilcisi seçmeniz durumunda ...
  • Chat Detay Raporu

   CHAT DETAY RAPORU Chat detay raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  Belirli kullanıcılara ait ...