Chat Interval Queue Performance

Chat Interval Queue PerformanceChat Interval Queue Performance

Chat interval queue performance raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz. 


Başlangıç ve Bitiş tarih aralığını giriyoruz.

                                                                                                                          

Başlangıç ve bitiş saatini seçiyoruz. Saat seçmezsek 24 saatlik veriyi gösterir.

 

Görmek istediğimiz interval aralığını seçeriz.


Raporlardaki verileri görmek istediğimiz süre birimi seçilebilir. Seçim yapılmazsa veriler saniye cinsinden gösterilmektedir.


Rapor tipi olarak standart seçilirse her gün için tüm veriler ayrı ayrı görünür. Kümülatif seçilir ise her saat aralığı için toplam veriler görüntülenir.


Tarih: Hangi tarihe ait verilerin olduğunu gösterir.

Saat: Hangi saat aralığına ait verilerin olduğunu gösterir.

Chat Sayısı: Benzersiz Chat sayısını ifade eder. Chat'in parka gittiği durumlarda var olan chat kapatılmadığından ve hala devam ettiğinden Chat tektir ve tek yazılır. Örneğin: 3 kere parka giden bir chat, chat sayısına 1 kez dahil edilir.

Kuyruktaki Sıra Sayısı: Kuyruğa kaç tane Chat girdiği bilgisini verir. Parka gittikten sonra kuyruğa tekrar giren Chat’leri dahil eder.

Yanıtlanan Chat: Kabul edilen Chat Toplamlarını ifade eder. Her parka giden Chat için birden fazla kez kabul edilme durumunda birden fazla kez yazılır.

Reddedilen Chat: Reddedilen Chat Toplamlarını ifade eder. Her parka giden Chat için birden fazla kez red edilme durumunda birden fazla kez yazılır.


Kaçan Chat: Deafult olarak “0” gelmektedir. (Mevcutta Chat’in abandon olma özelliği bulunmamaktadır. Daha sonraki geliştirmelerle güncellenecektir.) 

Cevaplanma Oranı:    Chat'lerin toplam kabul sayısı / Chat'lerin toplam kuyruğa giriş sayısı formülü ile ifade edilir.


Cevaplama Hızı: Toplam kuyrukta bekleme süresi / toplam cevaplanan Chat sayısı formülü ile bulunur.

SL İçerisinde Cevaplanan: Chat'in son kuyruğa girişinden cevaplanmasına kadar geçen süre, kuyruk ayarlarındaki SL süresinin altında olanların toplamıdır.

Bu süre kuyruk içerisinden değiştirilmektedir. Operasyon SL sürenize göre düzenleyebilirsiniz.

SL: Kuyruk ayarlarında tanımlı Servis Seviyesi içerisinde cevaplanan Chat adedi / toplam cevaplanan Chat adedi formülü ile bulunur.


Total Chatting With Agent: MT ile yapılan Chat’lerin toplam süresini ifade eder.


Müşteri Temsilcisi ile Ortalama Chat Süresi: Yanıtlanan Chat’lerin sürelerinin toplamı/Yanıtlanan Chat adedi


Toplam Bekleme: Toplam “waiting” süresini verir.

Ortalama Bekleme: Toplam kuyrukta bekleme süresi (Gelen tüm Chat'lerin) / Gelen Chat adedi formülü ile bulunur.

Park Sayısı: Parka giden Chat sayısını ifade eder. Bir Chat birden fazla kez parka gittiyse birden fazla kez sayılır.

Total First Queue Wait Time: Gelen chatlerin ilk girdikleri kuyruktaki toplam bekleme süresidir.

Average First Queue Wait Time:  formülü ile hesaplanmaktadır.
  • Related Articles

  • Agent Interval Chat Performance

   Agent Interval Chat Performance Agent Interval Chat Performance raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün müşteri temsilcilerinin verilerini getirmektedir. Belirli bir müşteri temsilcisi seçmeniz durumunda sadece o ...
  • Chat Kuyruk Performansı

   Chat Kuyruk Performansı Chat kuyruk performans raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  ...
  • Müşteri Chat Değerlendirme Skoru

   Müşteri Chat Değerlendirme Skoru Müşteri Chat değerlendirme skoru raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri ...
  • Müşteri Temsilcisi Chat Performansı

   MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ CHAT PERFORMANS RAPORU Müşteri temsilcisi chat performans raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün müşteri temsilcilerinin verilerini getirmektedir. Belirli bir müşteri temsilcisi seçmeniz durumunda ...
  • Chat Detay Raporu

   CHAT DETAY RAPORU Chat detay raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  Belirli kullanıcılara ait ...