Kampanya Çağrı Geçmişi

Kampanya Çağrı Geçmişi


KAMPANYA ÇAĞRI GEÇMİŞİ

Kampanya çağrı geçmişi raporunda kampanya seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kampanyaların verilerini getirmektedir. Kampanya olarak belirli bir kampanya seçmeniz durumunda sadece o kampanyaya ait verileri alabilirsiniz. 


Kampanyanın belirli listesine ait verileri görmek için liste seçilebilir. Seçilmezse tüm listelere ait verileri alabiliriz.


Başlangıç ve Bitiş tarih aralığını giriyoruz.

                                                              

Belirli bir zaman aralığına ait verileri almak için saat seçimi yapılır.


Belirli bir müşteri temsilcisine ait verileri alabilmek için müşteri temsilcisi seçilebilir.


MT Adı: Müşteri temsilcisinin isim soyisim bilgisini gösterir.

Talep Tarihi: Kontak için çağrı talep edilme tarih bilgisini gösterir.

Çağrı Bağlanma Anı: Çağrının müşteri temsilcisine bağlanma tarihidir.

Çağrı Kopma Anı:  Çağrının müşteri temsilcisinden kopma tarihidir.

Çağrı Tamamlanma Anı: Çağrının bittiği tarih bilgisidir.

Çağrı Başlama Anı: Çağrının ilk başlama anıdır.

Dönüş Süresi: Çağrı Başlama Anı – Çağrı Talep Tarihi olarak hesaplanır.

Kampanya: Kampanya isim bilgisini gösterir.

Liste Adı: Kampanya aramasının gerçekleştiği liste bilgisini gösterir.

Kontak Unique ID: Kontağın benzersiz ID bilgisidir. Datada belirtildi ise buradan kontrol edilir.

Kontak İsim: Aranan müşterinin isim soyisim bilgisini gösterir.

Kontak e-posta: Aranan müşterinin e-posta bilgisini gösterir.

Arandı: Çağrı gerçekleşti ise true değerini alır.

Planlanan Arama Tarihi: Randevu tarihidir.

Sonuç Kodu: Kampanya çağrısının kapanış kodudur. Disconnected, No answer, Busy, Number not available, Abandon, agent answered şeklindedir.

Telefon Numarası: Aranan numara bilgisini gösterir.

Sebep Kodu: Kampanya çağrısının kapanış kodudur. 1,3,5,8,10,completed gibi değerler alır.

Kapanış Kodu: Kampanyaya tanımlanmış olan ve müşteri temsilcisi tarafından seçilen çağrı kapatma sonucudur. 

Notlar: Scripter içerisinde not alanlarında bulunan notları gösterir.

Kampanya Özel alanlar: Kampanya içerisinde yüklenen isim soyisim bilgisi gibi değerleri gösterir.

Randevu Tarihi: Çağrı sonunda müşteriye verilen randevunun tarih bilgisini gösterir.

  • Related Articles

  • Kampanya Oluşturma

   KAMPANYA OLUŞTURMA Sistem Yöneticisi modülü içerisinde bulunan Kampanya alanından kampanya oluşturulması gerekir.    SYS (IVR) ve Predictive olarak iki farklı kampanya tipi bulunuyor.  Predictive : Kampanya sistemdeki numaraları otomatik olarak ...
  • Kuyruklardan Kacan Cagrı Kontrolu

   KUYRUKLARDAN KAÇAN ÇAĞRI KONTROLÜ Kuyruktan kaçan çağrı, kuyruğa girmiş ama kuyrukta cevaplanmamış çağrılardır. Kuyruklarda kaçan çağrılar için kaçan çağrı takibi oluşturulabilir. Kuyruktan kaçan çağrı detayını görebilmek için Supervisor ekranından ...
  • Kampanya Sonuç Kodları Açıklamaları

   Kampanya Sonuç Kodları Açıklamaları Abandon: Aradığımız numara çağrıyı açmış ancak müşteri temsilcisi çağrıyı cevaplayamadan kapanmış çağrıdır.  Number Not Available: Aradığımız numara kapalı veya kapsama alanı dışında olduğunda operatör tarafından ...
  • Çağrı detay

   ÇAĞRI DETAY RAPORU Çağrı detay raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  Belirli kullanıcılara ...
  • Scripter ve Kampanya Eşleştirme

   Kampanya ile Scripter Eşleştirme Oluşturduğumuz Scripter’i kampanyaya yüklemeden önce oluşturduğumuz kampanyaya geliyoruz. Data yüklemesi sırasında verileri doğru eşleştirebilmemiz için kampanya ve scripter parametrelerini önceden vermemiz gerekiyor. ...