Kullanıcı Oluşturma ve Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı Oluşturma ve Kullanıcı Ayarları


Kullanıcı Oluşturma ve Kullanıcı Ayarları  

Kullanıcı Oluşturma: 

 

Bu dokümanda kullanıcı nasıl oluşturulur ve kullanıcı ayarları anlatılacaktır. 

 

Yeni kullanıcı oluşturulmak istenilen tenanta (xxx.alo-tech.com) giriş sağlanır.  

 

Sistem Yöneticisi yetkisi yetkisine sahip kullanıcı, giriş sağladıktan sonra aşağıdaki gibi Alo-Tech ekranı görecektir. Kullanıcı oluşturmak için öncelikle “Sistem Yöneticisi” sekmesine giriş yapılması gerekir. 


 


Sistem Yöneticisi sekmesine girdikten sonra karşımıza çıkan ekranda “Kullanıcılar” seçeneğine giriş yapılır.  


Kullanıcılar sekmesine giriş yapıldıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde bulunan “+” sembolüne tıklanır.  

 

Karşımıza çıkan ekranda oluşturulması istenilen kullanıcıların bilgileri girilir.  

 

Aşağıdaki görsellerde, örnek bir Müşteri Temsilcisi kullanıcısının nasıl oluşturulacağı gösterilmiştir.


 


 

Yeni Kullanıcı Ekranındaki Ayarlar:


Kullanıcı Adı(E-posta): Kullanıcını mail adresi burada belirtilir. (Kullanıcı oluşturulduktan sonra e-posta adresi değiştirilemez.)

Ad Soyad: Kullanıcının adı ve soyadı burada belirtilir.

Şifre: Kullanıcının giriş şifresi bu kısıma yazılır.

Takma ad: Kullanıcıya verilecek takma ad yazılır. (Chat modülü için gerekli)

Aktif: Kullanıcı bu butonla aktif/pasif durumuna getirilebilir. Yeni oluşturulan kullanıcıda “Aktif” butonu seçili olmak zorundadır. 

Sistem Yöneticisi: Oluşturulması istenen kullanıcı “Sistem Yöneticisi” olarak görev alacak olması halinde buton aktif edilmelidir.  Bu görevle kullanıcı; kullanıcı ekleyip/çıkarma, IVR düzenleme, kuyruk oluşturma vb. işlemlerini yapabilir. 

Kullanıcı Yöneticisi: Bu yetkiyle Alo-tech ekranındaki kullanıcılar menüsünde düzenleme yapma yetkisi verilmiş olur. 

Süpervizör: Bu yetkiye sahip kullanıcı, kullanıcıların statülerini kontrol edebilir, çağrıları kontrol edip geçmiş çağrı kayıtlarına erişim sağlayabilir.

Müşteri Temsilcisi: Müşteri Temsilcisi yetkisine sahip kullanıcı, Alo-tech ekranında Softphone kullanarak görüşmeler sağlayabilir. 

Raporlama: Raporlama yetkisine sahip kullanıcı, raporlama ekranından raporlara erişim sağlayabilir.

Kalite Kontrol: Bu yetkiye sahip kullanıcılar, kalite kontrol sekmesindeki çağrı kayıtlarına erişim sağlayabilir.

Özel Uygulama Kullanabilir: Sadece bulut santral kullanıcıları içindir.

Dahili Ekranı: İç aramalarda kullanılmak üzere dahili numarası atanan kullanıcıların iletişim

kurabilmesine izin verir. Sadece bulut santral kullanıcıları içindir.

Operatör Konsolu: Operatör konsol ekranı, listeye eklenen IP Telefon kullanıcılarının statü 

durumlarını(çalıyor/konuşuyor vb.) takip edilebilmesi için kullanılır. Sadece bulut santral

kullanıcıları içindir.

Yalnızca IPPhone: IP telefon kullanan müşterilerde burası aktif edilir. Müşteri Temsilcisi

butonu seçiliyken burası aktif hale getirilemez. Sadece bulut santral kullanıcıları içindir.

IP Phone kullan: Bu seçenek müşteri temsilcisi yetkisi olan kullanıcıların müşteri temsilcisi

Ekranını IP telefon ile aynı anda kullanacağını belirtir. Sadece bulut santral kullanıcıları içindir.

IP kısıtlamayı etkinleştir: Bu seçenekle birlikte kullanıcı sadece izinli olan IP adresleriyle 

sisteme giriş yapabilir.

İzin verilen adresler: İzin verilen IP adresler buraya yazılır.

Giden Arama Varsayılan Kuyruk: Kullanıcının dış arama yaparken hangi kuyruktan arama 

çıkacağı belirlenir.

Dahili: Kullanıcıya belirli bir dahili atanarak o dahili üzerinden kullanıcıya erişim sağlanabilir.

Cep numarası: Buraya kullanıcını telefon bilgisi girilebilir.

İstasyon Numarası ve İstasyon Şifresi kullanıcı oluşturulduktan sonra, sistem tarafından

otomatik olarak verilen ve değiştirilemeyen iki bölümdür.

Öntanımlı Dil: Burdan kullanıcı ekranı için dil seçimi gerçekleştirilir.

Arama planı: Kullanıcının dış arama gerçekleştirirken kullanacağı arama planı seçimi yapılır.

Dinle: Görüşmeyi canlı olarak dinleme yetkisi verir.

Cinsiyet: Kullanıcının cinsiyet seçimi gerçekleştirilebilir. 

Fotoğraf: Kullancııya ait fotoğraf eklenebilir.

Gelen Çağrıda Popup: Gelen aramada kullanıcı ekranına bildirim gelmesini sağlar.

Doğum Tarihi: Kullanıcının doğum tarihi bilgisi girilebilir.

Rehberde Gizle: Müşteri temsilcisi ekranında transfer butonunun altında kullanıcılar kısmında

gizlemek için kullanılır.

Özel ID: Raporlama ve entegrasyon için MT ye verilen uniq değer

Kuyruk Değiştirme İzni Yok: Kullanıcı gelen/giden çağrılarında kuyruk değiştirmesi 

gerçekleştiremez.

Kapanışta Bip Sesi: Çağrı kapatıldığında kullanıcıya bip sesi ile çağrının sonlandırıldığı bildirimi 

yapar.

Süpervizör Dashboard: : Bu seçenek aktif ise SPV dashboard ekranı sürekli olarak güncellenir.

Kuyruğa ekle: Kullanıcıyı, kullanması istenen kuyruğa eklenmesi gerçekleştirilir.

Öncelik: Kullanıcının kullancağı kuyruk içerisinde önceliği belirlenir. Varsayılan “100” dür. 

Önceliği yüksek olan kullanıcıya eğer uygun durumdaysa çağrı önce ulaşır.

Kuyruk Grubu: Kullanıcıyı, kullanması istenen kuyruk grubuna eklenmesi gerçekleştirilir.
Gerekli ayarlar gerçekleştirildikten sonra kaydet butonuna basarak kullanıcı oluşturulmuş olur.
Kayıt işleminden sonra, kullanıcılar menüsünde oluşturduğumuz kullanıcının sağ tarafında bulunan  butonuyla kullanıcı bilgilerini düzenleyebiliriz. Bu ekranda kullanıcıya tanımlayabileceğimiz yeni ayarlar eklendiği görülür.Kullanıcı kaydından sonra eklenen ayarlar:

Kendi çağrılarımı dinleme: Bu yetki ile kullanıcı kendi çağrılarını dinleme yetkisine sahip olur.

Blacklist görüntüle: Karalisteye alınmış numaralar kullanıcı tarafından görünür hale getirilir.

Cevap yok IVR: Bu seçenek ile kullanıcının cevaplayamadığı çağrılar farklı bir IVR’a 

yönlendirilir.


Koşullu İletme: Seçildiğinde karşımıza yeni ekran çıkar.


Koşullu iletme zaman aşımı bölümünde kaç saniye sonra iletim sağlanması isteniyorsa o süre

belirtilir.

Koşulu iletme Meşgul, Cevap Yok, Ulaşılamıyor bölümlerinde ise, belirtilen durumlarda hangi 

IVR’a yönlendirme yapılması gerektiği seçilir.

İstasyon Numarası ve İstasyon Şifresi: Kullanıcı oluşturulduktan sonra, sistem tarafından 

otomatik olarak verilir ve değiştirilemez. 

Mobil Uygulama DNIS: Kullanılan mobil uygulamada gelen çağrılardaki aranan numara gibi

numarayı gösterir. 

Mobil Uygulamaya Giriş Yapabilir: Alotech mobil uygulamaya giriş yapılabilmesi için yetkidir.

Mobil uygulama sadece android telefonlarda çalışır ve google play’den indirilebilir.

Mobil İstemciye Yönlendir: Gelen çağrıları mobil uygulamaya yönlendirir fakat bunun için ivr

içinden düzenleme de yapılması gerekir. 

Mobile Yönlendir Seçeneğini Göster: Gelen çağrıları mobil uygulamaya yönlendir seçeneğinin

gösterilmesi

Kuyruk Üyeliği Değiştirilemez: Kullanıcının bulunduğu kuyruklardaki üyeliklerin değiştirilmesi

engellenir.

Süpervizör Softphone Devre Dışı : Bu seçenek aktif edilirse, Hem SP hem de MT yetkisi olan

kullanıcılarda çift çağrı vb.durumlar engellenmiş olur. 

Son Kullanıcıya Transferi Engelle: İvr içinde ki son kullanıcıya transfer adımında yapılan

işlemler içinde bu yetki verilen kullanıcıya çağrılar transfer edilemez.

Özel Alan 1,Özel Alan 2,Özel Alan 3: Bu kısımlara isteğe bağlı olarak bilgi notları yazılabilir.

Lokasyon Operasyon Yöneticisi: Aynı operasyon içerisinde farklı departmanlar ya da

outsource’lar için raporları ve bilgileri ayıran lokasyon özelliğinde operasyon yöneticisi yetkisi

Lokasyon Rapor Yöneticisi: Aynı operasyon içerisinde farklı departmanlar ya da outsource’lar

için raporları ve bilgileri ayıran lokasyon özelliğinde rapor yöneticisi yetkisi

Lokasyon: Aynı operasyon içerisinde farklı departmanlar ya da outsource’lar için raporları ve

bilgileri ayıran özellik. Sistem yöneticisi bölümünden düzenlenebilir.

Numara maskelemeden hariç tut: Numara maskeleme özelliği kullanıcı için pasif hale getirilir.

Kuyruktan Çağrı Bağlanma Anonsu: Kuyruktan mt ye çağrı geldiğinde çalınan anonstur.

Manuel Yapılan Dış Aramaları Devre Dışı Bırak: Bu seçenekle kullanıcının arama planı olsa bile

bu seçenek sebebiyle dış arama yapamaz.

İtiraz Maili Gönderme: Mt görüşmesine yapılan değerlendirme için itiraz maili gönderemez.Kullanıcı oluşturulduktan sonra, kullanıcıya giriş bilgileri kullanıcının e-posta adresine iletilir. Kullanıcı, giriş bilgileriyle xxx.alo-tech.com sitesi üzerinden hesabına giriş sağlayıp hesabını kullanıma başlayabilir. Kuyruklar


Bu sekmede, kullanıcımızın gelen aramalarda dahil olacağı kuyrukları tanımlayabilir ve önceliklendirme yapabiliriz.

Birden fazla kuyruk oluşturulduğu durumlarda, gelen çağrıların önce hangi kuyruğa düşmesi isteniyorsa o kuyruğa öncelik vermek için kullanılır. Örn: Öncelik tanımlaması 100 olan bir kuyruk gelen çağrının ilk yönlendirileceği kuyruktur.
Bildirimler


Yönetici Özeti: Günlük, Haftalık ve Aylık olarak yetki verilen kullanıcının e-mail adresine özet raporlar gönderilmesini sağlar.

Yeni Kullanıcı Bildirimi: Yeni kullanıcı oluşturulduğunda bu kullanıcıya e-mail  gönderilir.

Konfigürasyon Değişim Bildirimi: Sistemde yapılan değişiklikler ve değişikliği yapan kullanıcı 

Bilgileri bu kullanıcıya e-mail olarak gönderilir.

Sistem Yönetici Bildirimi: Sisteme sistem yöneticisi eklendiğinde kullanıcıya e-mail olarak gönderilir.Dağıtım Grupları


IP Telefon kullanan kullanıcıların dağıtım grupları buradan seçilir.

 

Müşteri temsilcisi kullanıcılarındaki kuyruk ile aynı işlevi görür.

  • Related Articles

  • Kampanya Oluşturma

   KAMPANYA OLUŞTURMA Sistem Yöneticisi modülü içerisinde bulunan Kampanya alanından kampanya oluşturulması gerekir.    SYS (IVR) ve Predictive olarak iki farklı kampanya tipi bulunuyor.  Predictive : Kampanya sistemdeki numaraları otomatik olarak ...
  • Çağrı bildirimi ve kulaklık ayarları

    Çağrı Bildirimi, Pop-up ve Kulaklık Ayarları WebRTC ye geçiş sağlandıktan sonra bilgisayarda chrome üzerinde ve kulaklık ayarlarında yapmamız gereken adımları göstereceğim. İlk olarak chrome üzerinde adres çubuğunun sol tarafında ...
  • Kuyruk Nasıl Oluşturulur

   KUYRUK OLUŞTURMA Sistem yöneticisi alanından Kuyruklar bölümüne giriş yapılır.  Yeni kuyruk eklemek için ‘Yeni Ekle (+) ’ butonuna tıklanır. Kuyruk Menüsündeki gerekli alanlar doldurulur ve kaydedilir.   Kuyruk: Kuyruğa verilecek isim yazılır.  ...
  • Scripter Oluşturma

   Scripter Oluşturma “A” simgesi ile gösterilen metin butonuna basıyoruz. Yukarıdaki datayı baz alarak ilerleyecek olursak 7 Metin oluşturmamız gerekiyor. Oluşturulan metin textboxların verilerini üzerine tıkladığımızda görüntüleyebiliyor ve ...
  • Kuyruğa Kullanıcı Ekleme

   KUYRUĞA KULLANICI EKLEME Kuyruğa kullanıcı eklemek için aşağıdaki alandan kullanıcı seçilir ve eklenir. Kullanıcılar için öncelik değeri verilebilir. Öncelik değeri 100 ise çağrı öncelikli olarak o kullanıcıya gider eğer cevaplanmazsa diğer mt lere ...