Kuyruk Bazlı MT Performans

Kuyruk Bazlı MT Performans


KUYRUK BAZLI MT PERFORMANS

Kuyruk bazlı MT performans raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde tüm temsilcilerin verilerini getirmektedir. Müşteri temsilcisi olarak belirli bir temsilci seçmeniz durumunda sadece o temsilciye ait verileri alabilirsiniz. 


Kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde tüm kuyruklara ait verileri getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz. 


Başlangıç ve Bitiş tarih aralığını giriyoruz.

                                                               

Süre birimi olarak saniye, dakika veya zaman seçebiliriz.


Kümülatif seçeneği ile raporda toplam değerleri görebiliriz.

Müşteri Temsilcisi: Müşteri temsilcisinin isim-soyisim bilgisini göstermektedir.

Özel ID: Müşteri temsilcisine tanımlanan özel ID bilgisini göstermektedir.

Tarih: Verilerin hangi tarihe ait olduğunu göstermektedir.

Kuyruk: Çağrıların gerçekleştiği kuyruk bilgisini gösterir.

Toplam Çağrı Adedi: Müşteri temsilcisine gelen çağrıların toplam adedini göstermektedir.

Toplam Konuşma Süresi: Müşteri temsilcisinin belirtilen gün içerisinde konuştuğu toplam süredir.

Toplam Ortalama Konuşma Süresi:     olarak hesaplanmaktadır.

Toplam Lokal Kapatma: Müşteri temsilcisi tarafından sonlandırılan çağrı adedini göstermektedir.

Gelen: Müşteri temsilcisine ilgili kuyruktan gelen toplam çağrı adedini gösterir.

Gelen Çağrı Konuşma Süresi: Gelen çağrılardaki toplam konuşma süresini göstermektedir.

Gelen Çağrı Ortalama Konuşma Süresi:   olarak hesaplanmaktadır.

Gelen Çağrı Lokal Kapatma: Gelen çağrılarda müşteri temsilcisi tarafından sonlandırılan çağrı adedini göstermektedir.

Kaçan Çağrılar: Müşteri temsilcisi tarafından cevaplanmadan kapanan çağrılardır.

Giden Arama Denemesi:  Giden arama denemelerinin sayısını göstermektedir.

Giden Çağrılar: Müşteri temsilcisi tarafından yapılan dış aramaların adedini göstermektedir.

Giden Çağrı Konuşma Süresi: Dış aramaların toplam konuşma süresini göstermektedir.

Giden Çağrı Ortalama Konuşma Süresi:  olarak hesaplanmaktadır.

Giden Çağrı Lokal Kapatma: Müşteri temsilcisi tarafından sonlandırılan çağrı adedini göstermektedir.

Hazır: Müşteri temsilcisinin hazır statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Çalıyor: Müşteri temsilcisinin gelen aramada çalıyor statüsünde bulunduğu toplam zamanı göstermektedir.

Aranıyor: Müşteri temsilcisinin dış arama yaparken çalıyor statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Konuşuyor: Müşteri temsilcisinin konuşuyor statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Chat: Müşteri temsilcisinin chatte bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Çağrı Sonrası İşlem: Müşteri temsilcisinin ACW statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Wrap Up: Müşteri temsilcisinin Wrap Up statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Mola: Müşteri temsilcisinin kısa mola statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Yemek: Müşteri temsilcisinin yemek statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Toplantı: Müşteri temsilcisinin toplantı statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Eğitimde: Müşteri temsilcisinin eğitimde statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Giden: Müşteri temsilcisinin giden statüsünde bulunduğu toplam süreyi göstermektedir.

Back Office: Müşteri temsilcisinin back office statüsünde bulunduğu toplam zamanı göstermektedir.

Toplam Süre: Hazır + Çalıyor + Aranıyor + Konuşuyor + Chat + Çağrı Sonrası İşlem + Wrap Up + Mola +Yemek + Toplantı + Eğitimde + Bekletme + Notanswering + Üretken özel statü toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Bekletmeler: Müşteri temsilcisinin kaç adet çağrıyı bekletmeye aldığını göstermektedir.

Bekletme Süresi: Müşteri temsilcisinin bekletmeye aldığı çağrıların toplam sürelerini göstermektedir.

İlk Login: Müşteri temsilcisinin seçili günde sisteme login olduğun ilk zamanı göstermektedir.

Son Çıkma: Müşteri temsilcisinin seçili günde sistemden son çıktığı zamanı göstermektedir.

Üretim: Çalıyor + Aranıyor + Konuşuyor + Acw + Wrap up + Backoffice + Bekletme süresi + üretken özel statü toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Üretken Özel Statü: Statüler alanından tanımlanmış olan üretime dahil edilen özel statüdür.

Mola Yemek: Mola+yemek statülerinin toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Eğitim Toplantı:Eğitim+toplantı statülerinin toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Özel Statü: Statüler alanından tanımlanmış olan özel statüdür.

Cevaplama Hızı :   olarak hesaplanmaktadır.

  • Related Articles

  • Chat Kuyruk Performansı

   Chat Kuyruk Performansı Chat kuyruk performans raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  ...
  • Kuyruk Üyeliği

   KUYRUK ÜYELİĞİ Kuyruk üyeliği raporunda kuyruk seçmeden rapor çekmek istediğinizde bütün kuyrukların verilerini getirmektedir. Kuyruk olarak belirli bir kuyruk seçmeniz durumunda sadece o kuyruğa ait verileri alabilirsiniz.  MT Adı: Müşteri ...
  • Takım Performans Raporu

   Takım Performans Raporu Takım performans raporunda takım seçmeden rapor çekilirse tüm takımlara ait veriler getirilmektedir. Belirli bir takım seçildiğinde o takıma ait veriler getirilmektedir. Başlangıç ve bitiş tarihi seçilir. Süre birimi olarak ...
  • MT Çağrı Performansı

   MT PERFORMANS RAPORU MT performans raporunda müşteri temsilcisi seçmeden rapor çekmek istediğinizde tüm temsilcilerin verilerini getirmektedir. Müşteri temsilcisi olarak belirli bir temsilci seçmeniz durumunda sadece o temsilciye ait verileri ...
  • Takımlar-Kuyruk Grupları

   Takımlar Sistemde tüm müşteri temsilcileri farklı takımlar altında toplanılabilir. Bu sayede aynı takımdaki müşteri temsilcileri birbirlerini takip edebilir, takımında ekli olduğu Süpervizör’e mesaj gönderebilir. Süpervizörler ise Takım bazlı olarak ...